Uzbekistānas vēstnieka Latvijā vizīte SIA “SunGIS”

Uzbekistānas vēstnieka Latvijā vizīte SIA “SunGIS”

2020.gada 7.augustā reģionālās vizītes ietvaros SIA “SunGIS” apciemoja Uzbekistānas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Kadambajs Sultanovs ar delegāciju.

Augstos viesus sagaidīja valdes priekšsēdētājs Pēteris Brūns un pārdošanas vadītājs Gints Lūkins. Vizītes laikā vēstnieks tika iepazīstināts ar SunGIS darbību, uzņēmuma izstrādātajiem risinājumiem (#GoGIS, #Topografija.lv u.c.), kā arī līdzšinējo sadarbību ar Uzbekistānas Valsts projektu inženierpētījumu zinātniski pētnieciskais būvniecības, ģeoinformātikas un pilsētvides kadastra institūtu (O’ZGASHKLITI). Ar vēstnieku bija saruna arī par 2020.gadā Ārlietu Ministrijas atbalstītā granta projekta “Atvērto tehnoloģiju pielietošana ģeoportāla “Uzbekistānas Republikas inženiertehnisko mērīju elektroniskais ģeofonds” attīstībā” gaitu, tā mērķiem un sasniedzamo rezultātu. Vēstnieks K. Sultanvs atzina, ka Uzbekistānai šī granta projekta īstenošana sniegtu būtisku ieguldījumu dažādu ģeotelpisko datu apritē, publicēšanā un pieejamībā. Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2020.gadā no attīstības sadarbības budžeta.