Projekta partnera iepazīstināšana ar TAPIS

Projekta partnera iepazīstināšana ar TAPIS

2021.gada 31.augustā LR Ārlietu ministrijas atbalstītā granta projekta “Uzbekistānas Republikas apdzīvoto vietu ģenerāplānu publicēšanas un publiskās apspriešanas portāla prototipa izstrāde” ietvaros Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta Teritoriju attīstības izvērtēšanas nodaļas vecākais konsultants Roberts Lipsbergs iepazīstināja Uzbekistāna projekta partnera O’ZGASHKLITI pārstāvjus ar Latvijas teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu (TAPIS), kādas iespējas ir Latvijas iedzīvotājām iepazīties ar teritorijas attīstības plāniem, kādi ir veidi iesaistīties teritorijas attīstības plānošanā, kā arī no teritorijas attīstības dokumentu izstrādātāja puses (kā tiek uzsākta izstrāde, ievietota informācija TAPIS, veikta publiskā apspriešana, iedzīvotāju un organizāciju ieteikumu apkopošana).