attīstības sadarbība

Projekta partnera iepazīstināšana ar TAPIS

2021.gada 31.augustā LR Ārlietu ministrijas atbalstītā granta projekta “Uzbekistānas Republikas apdzīvoto vietu ģenerāplānu publicēšanas un publiskās apspriešanas portāla prototipa izstrāde” ietvaros Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta Teritoriju attīstības izvērtēšanas nodaļas vecākais konsultants Roberts Lipsbergs iepazīstināja Uzbekistāna projekta partnera O’ZGASHKLITI pārstāvjus ar Latvijas teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu (TAPIS), kādas iespējas ir Latvijas iedzīvotājām iepazīties…

Uzbekistānas vēstnieka Latvijā vizīte SIA “SunGIS”

2020.gada 7.augustā reģionālās vizītes ietvaros SIA “SunGIS” apciemoja Uzbekistānas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Kadambajs Sultanovs ar delegāciju. Augstos viesus sagaidīja valdes priekšsēdētājs Pēteris Brūns un pārdošanas vadītājs Gints Lūkins. Vizītes laikā vēstnieks tika iepazīstināts ar SunGIS darbību, uzņēmuma izstrādātajiem risinājumiem (#GoGIS, #Topografija.lv u.c.), kā arī līdzšinējo sadarbību ar Uzbekistānas…