SunGIS prezentē inovatīvos risinājumiem biškopības nozarē

SunGIS prezentē inovatīvos risinājumiem biškopības nozarē

2020.gada 14. jūlijā izbraukuma semināra – diskusijas “Lauksaimniecības attīstības iespējas un izaicinājumi – vides un ekonomisko aspektu līdzāspastāvēšanā”, kuru organizēja Zemnieku, ietvaros Pēteris Brūns (SIA “SunGIS”) un projekta partneris Viesturs Karlivāns (SIA “Meža bite”) prezentēja inovatīvu tehnoloģiju izmantošanu biškopības nozarē – pētījuma procesu un rezultātus “SmartAgriHubs” projektā.

“SmartAgriHubs” projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar dotācijas līgumu Nr.818182