SIA “SunGIS” vizīte Uzbekistānā

SIA “SunGIS” vizīte Uzbekistānā

Projekta “Atvērto tehnoloģiju pielietošanas iespējamība Uzbekistānas Republikas administratīvajā pārvāldībā” ietvaros laika posmā no 2019.gada 23.septembra līdz 2019.gada 27.septembrim notiek Latvijas partnera vizīte pie Uzbekistānas sadarbības partnera  Valsts projektu inženierpētījumu zinātniski pētnieciskais būvniecības, ģeoinformātikas un pilsētvides kadastra institūta  (O’ZGASHKLITI). Vizītes ietvaros SunGIS dalās ar pieredzi un zināšanām par Latvijas normatīvajiem aktiem augstas detalizētas topogrāfiskās informācijas un citu ģeotelpisko datu izstrādē, uzturēšanā un apritē, kā arī ģeogrāfisko informācijas sistēmu izstrādē, izmantojot atvērto tehnoloģiju risinājumus. Savukārt projekta partneris no Uzbekistānas puses sniedz pārskatu par Uzbekistānas pieredzi un praksi ģeotelpisko datu izstrādē, apritē un  uzturēšanā, kā arī nākotnes mērķiem, lai šo datu apstrāde un aprite notiktu raitāk un iekļautos Uzbekistānas Republikas administratīvajā e-parvaldībā.

Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2019. gadā no attīstības sadarbības budžeta.