Projekta otrās aktivitātes norise

Projekta otrās aktivitātes norise

Laika posmā no 2021.gada 4.  līdz 2021. gada 11.oktobrim norisinās 2021.gada 31.augustā LR Ārlietu ministrijas atbalstītā granta projekta “Uzbekistānas Republikas apdzīvoto vietu ģenerāplānu publicēšanas un publiskās apspriešanas portāla prototipa izstrāde” 2. aktivitāte, kuras ietvaros Uzbekistānas projekta partnera O’ZGASHKLITI pārstāvji ir ieradušies vizīte Latvijā. Vizītes laikā notiek gan portāla prototipa klātienes izstrāde, gan SIA “SunGIS” ekspertu zināšanu un pieredzes nodošana saņēmējvalsts partnera pārstāvjiem, gan vizītes Vides aizsardzības un reģionālās aizsardzības ministrijā, lai iepazītos ar Latvijas pieredzi Teritorijas attīstības plānošanas sistēmas attīstībā, Latvijas Republikas ārlietu ministrijā, SIA “Mērniecības datu centrs”, kā arī Būvniecības valsts kontroles birojā.