Life 15

Interaktīva karte un spēle, piejūras dabas parka apmeklētājiem.
Lietotne tapusi Eiropas Komisijas LIFE programmas apakšprogrammas
“LIFE Daba un Bioloģiskā daudzveidība” projekta “Piekrastes biotopu
aizsardzība dabas parkā “Piejūra” nr. LIFE 15/NAT/LV/000900″, “LIFE CoHaBit” ietvaros.