Go GIS izmaiņas 08/07/18

Go GIS izmaiņas 08/07/18

Go GIS izstrādes cikla izmaiņu kopsavilkums

Ir noslēdzies 3 mēnešu izstrādes cikls SunGIS izstrādātajai un uzturētajai Go GIS platformai. Šo trīs mēnešu laikā ir realizēta virkne lielāku un mazāku izmaiņu pašā platformā un būtiski papildināta sistēmas dokumentācija, kā arī ir izmaiņas saistītajās tehnoloģijās. Beidzot ir iznākusi QGIS 3.2 versija, kura jau ir labu laiku gaidīta un beidzot sasniegusi tehnisko stabilitāti, kas ļauj sākt atvadīties no QGIS 2 versijas un ieviest QGIS 3 ikdienas darbā. Pēc jaunāko izmaiņu ieviešanas Go GIS vidē ļoti rekomendējams instalēt QGIS 3.2 un turpināt darbu ar to.

Ņemot vērā, ka ir ieviestas izmaiņas arī datu struktūrās, izmantojam šo Dziesmusvētku brīvdienu, lai pēc iespējas mazāk traucētu Jūsu ikdienas darbu, paredzamais laiks sistēmas izmaiņu uzstādīšanai ir līdz 4 stundām. Sistēmas atjaunināšanas un migrācijas laiks ir plānots 9. Jūlijā no 10:00 līdz 18:00. Esam sagatavojuši datu migrācijas plānus, lai viss noritētu precīzi un bez datu zudumiem. Tomēr, ja pēc sistēmas atjauninājumu uzstādīšanas konstatējat kādas problēmas, lūgums ziņot uz atbalsts@sungis.lv vai zvanot +371 22 006 292 (darba dienās no 9:00 līdz 17:00). 

Šeit iekļauts vispārināts apraksts par Go GIS sistēmā veiktajiem uzlabojumiem – detalizētu aprakstu esam nosūtījuši par sistēmas ieviešanu atbildīgajam Jūsu organizācijas darbiniekam.

BRĪDINĀJUMS!!! Pēc sistēmas atjaunināšanas, nepieciešams atjaunināt QGIS instalācijas uz QGIS 3.2, jo pēc 9.jūlija sistēma izsniegs QGIS projektu failus, kuri ir sagatavoti un savietojami ar QGIS 3.

Izmaiņas tīmekļa pārlūkā

Tīmekļa tehnoloģijas vienmēr attīstībā!

Tīmekļa tehnoloģijas ir vienas no dinamiskāk mainīgajām mūsdienu informācijas tehnoloģiju jomā, tādēļ Go GIS tīmekļa lietojumprogramma arī nepārtraukti tiek uzlabota un papildināta ar jaunām tehnoloģiskām iespējām. Šajā izstrādes ciklā paveiktais, mainītais un ieviestais:

 • Ieviesta vispārīgajai datu aizsardzības politikai (GDPR) atbilstoša informācija par datiem, kurus ievācam un uzglabājam. Mēs neievācam, neuzglabājam un neizplatām personu datu informāciju.
 • Ieviesta sīkdatņu uzglabāšanas atruna. Sīkdatnes izmantojam lietotāja autentifikācijas sesiju nodrošināšanai.
 • Ieviesta bezpārlādes navigācija starp sistēmas daļām. Aplūkojot ieraksta detalizēto informāciju un atgriežoties uz iepriekšējo skatu, tiek saglabāta pirms tam redzamā informācija, kartes skats un izkārtojums.
 • Uzlabots autorizācijas process.
 • Ieviesta funkcionalitāte saistīt atvērtās tabulas datus ar redzamo kartes apgabalu. Izvēloties atvērt tabulu un norādot vēlamo ierakstu skaitu, tiek izmantots redzamais kartes apgabals, kurā tiek meklēti izvēlētās tabulas dati. Funkcionalitāte darbojas līdzīgi telpiskajai meklēšanai, ar atšķirību, ka meklēšana notiek tikai aktīvās tabulas ietvaros un izmanto redzamo kartes apgabalu. Karti pārvietojot vai pietuvinot, meklēšana tiek atkārtota, lai parādītu redzamā apgabala ierakstu skaitu.
 • Uzlabota koordinātu meklēšana un kopēšana. Koordinātu meklēšanas izvēlnē ieviesti dalīti lauki katrai koordinātai un uzlabota lietotāja saskarne.
 • Ieraksta labošanas logam ieviesta iespēja atvērt pilnekrāna režīmā, lai uzlabotu labošanas procesa lietojamību.
 • Papildināta mērīšanas funkcionalitāte, lai uzzīmētās ģeometriskās figūras apraksta logs netraucētu mērīšanas procesa izpildei.
 • Papildināts kreisās sānu izvēlnes izkārtojums, lai neveidotos vertikālas ritjoslas.
 • Uzlabots slāņu pārslēdzējs, lai sinhronizētu kartes slāņus ar slāņu pārslēdzējā esošajiem ierakstiem.
 • Papildināta datumu un laiku ievades lauku darbība, vienkāršojot labošanas procesu.
 • Ieviesti papildinājumi lietotāja saskarnē, lai uzlabotu vispārējo funkcionalitāti.

Izmaiņas datu slāņu struktūrās un modeļos

Standartizācija un vienādošana

Daudzi no Go GIS sistēmā iekļautajiem tematiskajiem slāņiem ir auguši un attīstījušies atsķirīgos laika periodos un ar atšķirīgām vajadzībām, prasībām, zināšanām un pieredzi par noteikto objektu tehniskajām īpašībām un jēdzieniem. Šī iemesla dēļ veicām datu struktūru auditu visām inženierkomunikācijām un to elementiem, lai maksimāli vienādotu un standartizētu šo datu ievadi un kopīgās īpašības. Papildus augot vajadzībai pēc standartizēta veida sistēmas integrācijai ar citām sistēmām, ieviestas pazīmes, kuras ļauj sistēmu integrēt ar citām lietotnēm, īpaši pievēršot uzmanību grāmatvedībai un lietvedībai.

Atsevišķu objektu grupu standartizācija un jauni slāņi

Jauni slāņi:

 • Sadzīves kanalizācijas tīkli – Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrs un apsekošanas žurnāls;
 • Lietus kanalizācijas tīkli – iespēja reģistrēt noslēgarmatūras;
 • Ūdensvada tīkli – iespēja reģistrēt komercuzskaites mēraparātus (ūdens skaitītājus),  plūsmas mērītājus, urbumus un noslēgarmatūras;
 • Vienota materiālu klasifikācija lietus kanalizācijas, sadzīves kanalizācijas, ūdensvada un siltumtīklu objektiem.

Funkciju izmaiņas

Ņemot vēra datu struktūru izmaiņas veiktas izmaiņas un papildinājumi sekojošās sistēmas funkcijās:

 • Pārskatīta un optimizēta datu sagatavošana ATIS objektiem. Realizēta iespēja ATIS objektus eksportēt visai datu kopai vai pēc konkrēta objektu īpašnieka. Šādi nodrošinot iespēju, ka datubāze var uzturēt vairāku īpašnieku komunikācijas un iegūt ATIS objektus katram īpašniekam atsevišķi.
 • Modificētas QGIS projektu datnes darbam ar QGIS 3.

Izmaiņas QGIS

Ir laiks

Jau vairāk kā gadu aktīvā izstrādē un testēšanā bijusi QGIS trešās paaudzes lietojumprogramma. Beidzot tā ir sasniegusi stabilitāti, kura ļauj šo lietojumprogrammu izmantot ikdienas darbam. Arī izpildot Go GIS sistēmas datu slāņu auditu, SunGIS komanda veica testēšanas darbus un Go GIS sistēmā lietoto QGIS projektu failu sagatavošanu darbam ar QGIS 3.

BRĪDINĀJUMS!!! Pēc sistēmas atjaunināšanas, nepieciešams atjaunināt QGIS instalācijas uz QGIS 3.2, jo pēc 9.jūlija sistēma izsniegs QGIS projektu failus, kuri ir sagatavoti un savietojami ar QGIS 3.

Kur iegūt un ko ņemt?

Lietotnes instalācijas failus, kā ierasts, var iegūt QGIS oficiālajā mājas lapā, lejupielāžu sadaļā https://qgis.org/en/site/forusers/download.html

Rekomendējams lejupielādēt  un instalēt “QGIS Standalone Installer” atbilstoši lietotajai operacionālajai sistēmai, ja neesat pārliecināti, tad lūgums sazināties ar savu sistēmu administratoru lietotnes atjaunināšanas jautājumos.

N.B! Pirms jaunās QGIS versijas instalācijas rekomendējam atinstalēt iepriekšējo QGIS versiju.

 

Vairāk informācijas, rakstot: info@sungis.lv, atbalsts sistēmas lietošanā rakstot: atbalsts@sungis.lv

© SunGIS