ĢEOTELPISKO DATU APSTRĀDE

Datu apstrāde, analīze, kārtošana un konvertācija, Extract, Transform and Load (ETL) piemēram, no slēgta tipa CAD un ĢIS formātiem (DGN, DGW, GeoDatabase) uz atvērtiem ĢIS formātiem (PostgreSQL, GeoPackage, GeoJSON, Esri ShapeFile u. c.).