Other development

SunGIS has successful previous experience in elaboration and implementation of various customized programming solutions. Below a list with the most important latter custom solutions for visualization of geospatial data has been included.

  • Topografija.lv. Viens no būtiskākajiem SunGIS izstrādātajiem individuāliem programmēšanas risinājumiem, kuru savu darbu pienākumu veikšanā izmanto lielākā daļa Latvijas mērnieku, ir topografija.lv. 2015.gadā karšu pārlūks topogrāfija.lv apbalvots ar Latvijas Atvērto Tehnoloģiju Asociācijas (LATA) Gada balvu privātajā sektorā kā Izcilākais atvērto tehnoloģiju risinājums biznesā. Risinājumu izstrādājusi SIA “SunGIS”, izmantojot brīvo programmatūru (Django, Postgre, OpenLayers, Android, u.c.) un izmantojot atvērtu, publiski pieejamu REST API. Vairāk par LATA iespējams uzzināt https://lata.org.lv/ un ar istrādāto risinājumu iepazīties iespējams šeit: https://topografija.lv/
  • Life15 lietojumprogrammatūra – lietotne, kurā attēloti dabas parka “Piejūra” dabas objektu ģeotelpiskie dati, to raksturojošā informācija, dabas takas u.c. teritorijas apmeklētājiem noderīga informācija. Lietotne tapusi Eiropas Komisijas LIFE programmas apakšprogrammas ‘LIFE Daba un Bioloģiskā daudzveidība’ projekta ‘Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā ‘Piejūra’ nr. LIFE 15/NAT/LV/000900′, ‘LIFE CoHaBit’ ietvaros. Projektu līdzfinansē Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.
  • Dronemap4.me. Dronemap4.me ir internetā bāzēta vide ģeotelpisko datu daudzdimensiju objektu izvietošanai, uzglabāšanai un apmaiņai ar citiem lietotājiem. Platforma galvenokārt paredzēta ar bezpilotu lidaparātiem iegūto un apstrādāto ģeotelpisko datu izvietošanai, uzglabāšanai un apmaiņai. Iepazīties ar izstrādāto risinājumu iespējams šeit: http://dronemap4.me/
  • Terratopo ģeotelpisko datu attēlošanas risinājums, kas nodrošina iespēju vizualizēt ar lidaparātiem uzņemtu aktuālu ortofoto informāciju relatīvi nelielām teritorijām kontekstā ar vecākiem ortofoto fona datiem. Šis pakalpojums ir īpaši lietderīgs situācijās, kad lietotājam nepieciešams skatīt aktuālāko ortofoto informāciju par nelielām teritorijām, piemēram, elektrības līnijām. Vairāk par uzņēmumu iespējams uzzināt šeit: http://www.terratopo.lv/

    Example of Terratopo product.