APMĀCĪBAS

Nodrošinām Jūsu komandas apmācību gan atvērtā koda ģeotelpisko datu sistēmu un risinājumu izmantošanā (QGIS, GDAL, PostgreSQL, PostGIS un MapServer), gan mūsu piedāvātās online sistēmas Go GIS lietošanā.
lietošanā.lietošanā.lietošanā.lietošanā.lietošanā.lietošanā.lietošanā.